pondělí 28. ledna 2013

K možnosti soudního přezkumu volby členů výboru SVJ

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.1.2012, sp. zn. 29 Cdo 3706/2010

Podle § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů může vlastník bytu přehlasovaný na shromáždění společenství vlastníků jednotek (SVJ) požádat soud, aby o této věci rozhodl, pokud jde o „důležitou záležitost“. Za takovou záležitost soud obecně považuje takové přijaté usnesení SVJ, má-li významný dopad do právního postavení, práv či povinností SVJ nebo jeho členů – vlastníků jednotek. Nejvyšší soud dále omezuje tuto definici tím, že by soud v takovém případě měl dále posuzovat, zda byly schválením napadaného usnesení SVJ porušeny právní předpisy či stanovy SVJ a pokud ano, zda mělo takové porušení závažné právní následky.

Nejvyšší soud dovodil, že vzhledem ke skutečnosti, že výbor SVJ je statutárním orgánem SVJ, je usnesení o volbě člena nebo členů výboru SVJ vždy významným rozhodnutím a má zásadní dopad do postavení společenství a jeho členů. Usnesení shromáždění o volbě člena (členů) výboru je proto vždy důležitou záležitostí ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů. Jsou-li voleni všichni členové výboru, může přehlasovaný vlastník soudně napadnout jak celou volbu, tak i volbu jen některého z členů výboru SVJ.

Žádné komentáře:

Okomentovat