čtvrtek 31. ledna 2013

Kdy nevznikne společný nájem bytu manželů

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.1.2012, sp. zn. 26 Cdo 4189/2010

Nejvyšší soud potvrdil svůj dřívější právní názor, podle kterého společný nájem bytu manžely nevznikne, jestliže manželé, kteří nezaložili společnou domácnost, prokazatelně vstoupili do manželství s úmyslem trvale žít odděleně nebo jestliže jejich záměr trvale žít spolu nebyl nikdy uskutečněn v důsledku toho, že – aniž by spolu vůbec někdy začali trvale žít – došlo v jejich vztazích k trvalému a hlubokému rozvratu a manželství přestalo plnit svoji společenskou funkci. Nejvyšší soud uvedl, že v takovýchto případech, tedy jestliže manželé spolu trvale nežijí, je možné analogickým užitím § 703 odst. 3 obč. zák. dovodit, že právo společného nájmu bytu manželů nevznikne.

Žádné komentáře:

Okomentovat