čtvrtek 31. ledna 2013

Ke vzniku společného členství manželů v bytovém družstvu

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.1.2012, sp. zn. 21 Cdo 4651/2009

Nejvyšší soud řešil otázku, kterou právní řád neupravuje, a to jaké právní následky jsou spojeny s tím, že v domě, který nabylo do vlastnictví bytové družstvo, byl do té doby nedružstevní byt ve společném nájmu manželů.

Na základě analogického použití § 703 odst. 2 občanského zákoníkum soud dospěl k závěru, že v takovém případě dochází k transformaci společného nájmu bytu manželi na společný nájem družstevního bytu manželi a pokud se stal aspoň jeden z manželů členem bytového družstva, vzniká manželům též společné členství v bytovém družstvu.

Žádné komentáře:

Okomentovat