čtvrtek 24. ledna 2013

Povinnost státu zajistit podmínky pro domácí porod

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.1.2012, sp. zn. 1 Nc 1/2012

Městský soud odkázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ternovszki proti Maďarsku (stížnost č. 67545/09, rozsudek ze dne 14.12.2010) a konstatoval, že právo na volbu porodu doma je součástí práva na ochranu soukromého a rodinného života a je na místě od státu spravedlivě požadovat, aby zajistil institucionální podmínky k volbě porodu doma. Vzhledem k tomu, že stát neuděluje registrace porodním asistentkám a soukromé porodní asistentky odrazuje od toho, aby poskytovaly péči u porodů doma, je namístě se obrátit na nemocnici ve spádové oblasti dle bydliště ženy, aby podmínky k porodu doma zajistila.

Žádné komentáře:

Okomentovat