čtvrtek 24. ledna 2013

Soudní přezkum vnitrostranických rozhodnutí politických stran

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27.12.2011, sp. zn. II. ÚS 1969/2010


Ústavní soud ČR dovodil, že povinností obecných soudů je věcně přezkoumávat napadená rozhodnutí vnitrostranických orgánů, a to nejen z hlediska jejich souladu se stanovami dané politické strany či zákonem, ale především z hlediska možného zásahu do základních práv členů politické strany konkrétní činností jejich "vlastní" politické strany. Některá rozhodnutí (např. odvolání zvolených zástupců vnitrostranických orgánů nadřízeným orgánem strany a jejich nová volba na základě nově upravených podmínek) jsou nepochybně schopné nepřípustně omezit základní práva a svobody jednotlivých členů politické strany.

Žádné komentáře:

Okomentovat