pondělí 25. února 2013

K povinnostem vlastníka pozemní komunikace při odtahu vozidla

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.1.2012, sp. zn. 33 Cdo 1901/2011

Nejvyšší soud se v dalším ze svých rozhodnutí přihlásil k dříve formulovanému závěru, že je-li vlastníkem pozemní komunikace odstraněno tam stojící vozidlo na náklady jeho provozovatele, je po odpadnutí důvodu veřejného zájmu, pro který byla komunikace označena dočasně dopravní značkou zákazu stání silničních vozidel, vlastník povinen vrátit odtažené vozidlo zpět na místo, odkud bylo odtaženo. Neučiní-li tak, nejenže nepřípustně zasahuje do vlastnických práv majitele vozidla, ale zbytečně vytváří náklady spojené s parkováním vozidla na střeženém parkovišti, které nemohou být přičítány k tíži majitele (provozovatele) vozidla.

Žádné komentáře:

Okomentovat