pondělí 11. února 2013

Novela zákona o veřejných zakázkách

Koncem února byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která se primárně zaměřuje na boj s korupcí, jelikož nastavuje přísnější kontrolní mechanismy.

Nově bude muset vítězná firma předložit zadavateli v zákonem stanovené lhůtě seznam subdodavatelů, kterým uhradila více než deset procent z celkové ceny zakázky. U zakázek, které přesahují 300 milionů, budou muset být zveřejněni i subdodavatelé, kteří zajistili pět procent z celkové ceny zakázky. Povinnost zveřejňovat své subdodavatele však nebudou mít sektoroví zadavatelé, mezi které patří velké energetické, teplárenské a vodárenské firmy.

Zbytek změn je shrnut v několika bodech:

Limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce se snižuje na tři miliony korun. Od roku 2014 se sníží limit na všechny veřejné zakázky malého rozsahu na jednotnou hranici jeden milion korun.
— Všechny zakázky bude muset veřejný zadavatel oznámit jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení.
— Nově se zavádí institut významné veřejné zakázky, u kterých bude přísnější režim zpracování. Na úrovni státu bude tyto zakázky schvalovat vláda, na úrovni samospráv zastupitelstvo.
— Zcela se ruší možnost vybírat zájemce o veřejné zakázky losem.
— Ruší se také omezení v podobě ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele, nově bude stačit čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
— Zadavatelé budou mít nově povinnost uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách po dobu deseti let od uzavření smlouvy, v současné době je musí uchovávat 5 let.
— Novela zavádí seznam hodnotitelů veřejných zakázek, který povede Ministerstvo pro místní rozvoj.
— Návrh nově definuje profil zadavatele jako vlastní elektronický nástroj k uveřejňování informací o svých veřejných zakázkách, který umožňuje dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
— Zadavatel bude mít také nově povinnost zrušit zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

Tato novela nabude účinnosti dne 1.4.2012.

Žádné komentáře:

Okomentovat