čtvrtek 14. března 2013

Ústavní soud vyzval k legislativní regulaci domácích porodů

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12.3.2012, sp. zn. Pl. ÚS 26/11

Ústavní soud sice z formálních důvodů odmítnul ústavní stížnost ženy, která kritizovala stát za to, že jí nejasnou legislativou omezil ve volbě místa porodu, avšak vyzval zúčastněné strany, aby o porodech mimo porodnici byla vedena seriózní a odborná diskuse, jejímž výsledkem by měla být legislativní úprava, která by respektovala zaručené právo na soukromý život při zohlednění všech protichůdných zájmů a základních práv, zejména práva dítěte na život a ochranu zdraví.

Žena z Libereckého kraje se při plánování porodu svého druhého dítěte rozhodla pro porod v domácím prostředí. Když se však snažila najít porodní asistentku, která by jí u porodu asistovala, žádnou v Libereckém kraji nenašla. Obrátila se proto s žádostí o pomoc na svou zdravotní pojišťovnu a na krajský úřad, ale byla odmítnuta s odůvodněním, že „i porodní asistentka … může vést samostatně fyziologický porod jen v prostorách, které jsou pro fyziologický porod náležitě věcně a technicky vybavené.“ Žena se tak obrátila na Ústavní soud, který však její stížnost odmítl s tím, že se měla obrátit nejprve na krajský soud. O případu bude ještě rozhodovat Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, na který se žena již obrátila.

Žádné komentáře:

Okomentovat