pondělí 25. března 2013

Výpověď z nájmu bytu a její rozpor s dobrými mravy

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.3.2012, sp. zn. 26 Cdo 883/2011

Nejvyšší soud při posuzování otázky neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy dovodil, že jsou právně významné pouze skutečnosti, které byly objektivně dány v době, kdy pronajímatel výpověď z nájmu bytu doručil nájemci. Okolnosti nastalé po tomto okamžiku nelze při právním posouzení toho, zda je podaná výpověď v rozporu s dobrými mravy, zohledňovat. Pokud tedy nájemci zaplatili dlužné nájemné až po doručení výpovědi z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného, není tato skutečnost pro právní posouzení věci významná, stejně jako jejich současné poměry, tedy zda jsou v době soudního řízení nájemci v tíživé sociální situaci, vychovávají nezletilé děti apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat