pátek 3. května 2013

5 nejčtenějších příspěvků v dubnu 2013

Na našem blogu jsou pravidelně publikovány příspěvky se zaměřením na právní aspekty života kolem nás. Dnes vám nabízíme přehled 5 příspěvků, kterým jste v uplynulém měsíci věnovali největší pozornost. 1. Zdanění výrobců solární elektřiny je v souladu s ústavním pořádkem
  Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona zdaňujícího výrobce solární elektřiny zvláštní daní, avšak kategoricky nezamítl možnost úspěchu individuálních žalob jednotlivých výrobců.
 2. Nepřípustné druhy odměny člena zastupitelstva obce
  Člen rady města Dubí rezignoval na svojí funkci a zastupitelstvo města mu schválilo odměnu ve výši trojnásobku měsíční odměny. Krajský úřad Ústeckého kraje městu žalobci schválení této odměny vytkl, neboť je považoval za rozporné zákonem o obcích.
 3. Žaloba SVJ na zdržení se užívání bytu svého člena
  Nejvyšší soud ČR posuzoval otázku, zda je společenství vlastníků jednotek (SVJ) legitimováno k podání žaloby proti jednomu ze svých členů, tj. vlastníkovi bytové jednotky a spoluvlastníkovi společných částí domu, který užívá nemovitost s rozporu s právními předpisy vymezeným způsobem užívání a tím zasahuje do práv ostatních spoluvlastníků (členů SVJ).
 4. Schválení uzavření smlouvy dozorčí radou akciové společnosti
  Nejvyšší soud se zabýval následky porušení ust. § 193 odst. 2 obch. zák., jež stanoví povinnost, aby smlouvy akciové společnosti o převodu či nabytí majetku, přesahuje-li jeho hodnota jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky akciové společnosti, musí schválit dozorčí rada akciové společnosti.
 5. Nemajetní notoričtí stěžovatelé a osvobozeni od soudních poplatků
  Nejvyšší správní soud ČR ve své sbírce rozhodnutí zveřejnil rozsudek ohledně osvobození od soudních poplatků nemajených tzv. notorických stěžovatelů, tedy osob, které podle soudu vedou s různými veřejnými institucemi množství sporů týkajících se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Žádné komentáře:

Okomentovat