pátek 24. května 2013

Jednotné sazby pojištění pro muže a ženy

Dne 25.4.2013 nabyl účinnosti zákon č. 99/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie. Zákon zavádí zejména pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím, které je uplatňováno v nových smlouvách bez jakékoli výjimky, pokud jde o výpočet pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěných.

Již směrnice Rady č. 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004 zavedla pravidlo, aby použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění a souvisejících finančních služeb nevedlo u jednotlivých pojištěných k rozdílům ve výši pojistného a pojistného plnění. Avšak ustanovení odst. 2 čl. 5 směrnice umožňovalo členským státům ponechat určité výjimky, proto české zákony o pojištění dosud umožňovaly pro stanovení výše pojistného a výpočet pojistného plnění používat kromě věku a zdravotního stavu i faktor pohlaví. Rozsudkem Soudního dvora EU z 1. 3. 2011 bylo ale ustanovení umožňující členským státům ponechání výjimky bez časového omezení zrušeno, a to s účinností od 21. prosince 2012. V závislosti na toto soudní rozhodnutí Ministerstvo financí připravilo shora uvedenou novelu zákonů o pojištění.

Opatření jsou v této chvíli už spíše formální, protože tuzemské pojišťovny ke sjednocení sazeb přistoupily již ke dni zrušení výjimky v evropské směrnici, tedy k 21. 12. 2012. Toto opatření zdražilo ženám pojištění, mužům ho naopak mírně zlevnilo. Pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím se uplatňuje pouze na nové smlouvy, které byly uzavřeny 21. prosince 2012 nebo po tomto datu.

Zákon nabyl účinnosti dne 25.4.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat