pátek 12. července 2013

Konec anonymních akcií

Dne 30.6.2013 nabyl účinnosti zákon č.  134/2013 Sb.,  o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Nejdůležitější změnu, kterou nový zákon přináší, je zrušení toliko kontroverzních a v médiích probíraných tzv. anonymních akcií.

Zcela nový zákon zajistí zrušení anonymních akcií tím, že 1.1.2014 se veškeré listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, změní na listinné akcie na jméno. Automatický zápis proběhne pouze, pokud firma do té doby akcie nezapíše do centrálního depozitáře, nebo je neuloží v listinné podobě u banky. Akcionáři musí své akcie na majitele vyměnit za listinné akcie na jméno nejpozději do 30.6.2014. Pokud tak neučiní, ztratí tímto dnem veškerá práva, která se k akciím vážou, a to do doby než splní povinnost výměny akcií danou zákonem. Do stejného data, tedy do 30.6.2014, musí představenstva společností uvést do souladu s novým zákonem své stanovy.

Výsledkem bude, že zapsání akcií do centrálního depozitáře, jejich uložení v listinné podobě u bank nebo výměna za listinné akcie na jméno zajistí identifikaci vlastníka. To budou moci využít policisté, žalobci, soudci či zadavatelé veřejných zakázek a poskytovatelé dotací. Současně se zavádí povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zavést si pro účely výplaty dividendy účet u banky, který bude povinnou náležitostí seznamu akcionářů.

Zákon nabyl účinnosti dne 30.6.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat