pátek 16. srpna 2013

Novela zákoníku práce

Dne 21.6.2013 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tato novela znovu zavádí možnost neomezeného počtu sjednání pracovního poměru na dobu určitou za předem stanovených podmínek a zároveň se i dotýká úpravy odpočinku mezi směnami.

Dosavadní ustanovení § 39 odst. 2, které určuje, že pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat jen v délce 3 let a může se opakovat nejvíce dvakrát, sice zůstává zachováno, ale nový odstavec 4 v § 39 dává legální možnost, jak pracovní poměr na dobu určitou lze za určitých podmínek sjednávat. Tento nový odstavec umožní některým zaměstnavatelům za dodržení určitých podmínek uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvy na dobu určitou bez výše uvedených omezení. Bude to možné, pouze pokud budou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou. Podmínkou bude písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací, která bude obsahovat bližší vymezení takových důvodů, pravidla sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců, kterých se bude tento postup týkat a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. V případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, je možné písemnou dohodu nahradit vnitřním předpisem. Zaměstnanci na dobu určitou by také měli pobírat všechny benefity, které zaměstnavatel běžně poskytuje. Předpokládá se, že novou úpravu využijí především zaměstnavatelé sezónních pracovníků zejména v zemědělství a stavebnictví.

Jak je výše uvedeno, novela se také zabývá změnou nepřetržitého odpočinku mezi směnami, který byl doposud 12 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin. Nově bude tento povinný odpočinek dlouhý 11 hodin. Pro zaměstnance starší 15 let a mladší 18 let bude ovšem zachován odpočinek 12 hodinový.

Zákon nabyl účinnosti dne 1.8.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat